1 Yıl Daha Bitti

Bir yılı daha geride bıraktık Uçan Bisiklet ailesi olarak. Dolu dolu, heyecanlı, çoğu zaman meraklı, bazen bol kahkahalı bazen hüzünlü geçen bir eğitim öğretim yılı oldu. Uçan Bisiklet'te çocuklar ebeveynleri ile birlikte girdikleri görüşmelerde öğretmenlerinin değerlendirmelerini, gözlemlerini dinleyip bu gözlemleri kendi süzgeçlerinden geçirip birlikte karşılıklı bir geri bildirim süreci yaşarlar. Bir çocuğun merakını, öğrenme sürecini, neyi nasıl öğrendiğini çocukla paylaşmak, onu bu sürece dahil ederek kendi eğitim hayatına dair söz ve karar sahibi olmasını sağlamak belki de okulun en temel hedefi olmalı. Bu görüşmeler salt akademik anlamda çocuğun nereden nereye geldiğini ortaya koyan görüşmeler değil. Çocukların okul içinde yaşadıkları her şeyi kapsayan, onların birey olarak varlıklarını, kimliklerini ve benliklerini de içeren, insan ilişkileri odaklı işleyen bir yapıya sahip. Çünkü öğrenme doğduğumuz andan başlayan, hayatın her aşamasında, her alanında devam eden bir süreç. Ve elbette ki bu yapıyı kâğıda dökmek de öyle zor ki. Bu süreçte çocukların daha aktif yer alması, tüm bu gözlemlerin karşılıklı değerlendirilmesi o kadar değerli ki bizler için.
Öğrenme merakının hiç bitmediği, yeni keşiflerin eksik olmadığı, bol eğlenceli, bol kahkahalı bir tatil olsun tüm çocuklar ve eğitim emekçileri için.
Herkese mutlu tatiller!!! 🙂