P4C ( Philosophy For Children) Çocuklar İçin Felsefe.

P4C ( Philosophy For Children) yani Çocuklar İçin Felsefe.
Felsefe sözcüğünü duyunca eminiz çoğunuz içinizden, bu kadar erken yaşta felsefe mi olur diye içinizden geçirmişsinizdir. Merak etmeyin, bu atölyede çocuklara felsefe tarihini ya da filozofların düşüncelerini öğretmiyoruz..
Öncelikle şunu ekleyelim, P4C Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış ve pek çok ülkede uygulanan bir pedagoji. Lipman’ın ‘Soruşturan Topluluk Modeli’ni eğitim ortamına uyarlaması ve felsefe eğitimini de bu modele dayanarak şekillendirmesiyle oluşmuş.
Peki ne yapar çocuklar P4C atölyelerinde? Felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran ( bir hikaye, bir video, bir nesne ya da bir fotoğraf ) etrafında bir araya gelirler. Topluluğun bu bağlamda ortaya çıkardığı sorular etrafında cevaplar arar, soruşturur, düşünürler. Bu çalışmalardaoturumu yöneten kolaylaştırıcı bilgiyi aktaran değil, çocukları sormaya, düşünmeye, konuşmaya sevk eden kişidir.
P4C çalışmalarının çocukların hayatlarında önemli kazanımları var elbette. En önemlisi belki de çıkış noktası da olan düşünme, akıl yürütme, kavram oluşturma, bağ kurma gibi becerilerini geliştirmesidir. Toplumsal hayatın içinde insan olarak en ihtiyaç duyduğumuz kendini ifade etme, başkalarını dinleme konusunda erken yaşta gelişmelerini sağlar. Duygu gelişimlerine olumlu etki ederek, daha sabırlı, kendine güvenli, öz saygısı yüksek bireyler olarak yetişmelerinde önemli katkısı vardır.
Soran, düşünen, merak eden çocuklar için diyoruz ki o zaman :
Yaşasın felsefe, yaşasın hayat!!!
#baskabirokulmumkun
#baskabirokulmumkuneskisehir
#bbomeskisehir
#ucanbisiklet
#yasamkoyuilkokulu
#cocuklaricinfelsefe
#p4c
#alternatifegitim